Mod'Arte Woningpresentatie Mod'Arte Woningpresentatie Mod'Arte Woningpresentatie Mod'Arte Woningpresentatie Mod'Arte Woningpresentatie

Annette heeft fantastisch geholpen met de styling van een te verkopen huis inclusief de verhuur van de benodigde meubels en verdere style-atributen voor een zeer redelijke prijs. De styling inclusief de interieurfoto”s hebben zeer zeker meegeholpen om het huis op korte termijn te verkopen.
Wij danken voor de verleende diensten.

Carel Zorg